اقامت ترکیه

اقامت ترکیه (پاسپورت ترکیه و قوانین مهاجرت)

کشور ترکیه به سبب نزدیکی و همسایگی با ایران برای کسانی که قصد اقامت در یک کشور خارجی و نزدیک به وطن خود را دارند، گزینه بسیار مناسبی است. شرایط…

بیشتر بخوانید »