Culture of Turkey

بررسی ابعاد مختلف فرهنگ ترکیه

ترکیه کشوری در منطقه خاص جغرافیایی و در ارتباط با اروپا است، که فرهنگ و آداب و رسوم جالبی دارد. ترکیه شبیه و در عین حال کاملا متفاوت با کشورهای…

بیشتر بخوانید »